Odbiór odpadów od firm dlaczego warto zlecić profesjonalistom?

Zgodnie z Ustawą o odpadach firmy mają obowiązek przekazywania wytworzonych przez siebie odpadów upoważnionym odbiorcom, posiadającym pozwolenia środowiskowe. Zarówno przekazujący odpady jak i transportujący oraz odbierający muszą posiadać wpis do BDO. Zatrudniając do wywozu odpadów profesjonalną firmę Klient ma pewność, że odpad zostanie zagospodarowany zgodnie z przepisami a odbiór zostanie potwierdzony kartą przekazania odpadu  (KPO) w systemie BDO.

Odbiór odpadów od firm:

Opisana procedura dotyczy odpadów wywożonych w ramach działalności. Zmieszane odpady komunale I segregowane odpady komunalne nie podlegają obowiązkowi ewidencji. Kartę KPO wystawiają wytwórcy odpadów, którzy generują większe ilości odpadów z działalności swojej firmy, niepochodzące z bytowania człowieka. Szczegółowa lista znajduje się w “ROZPORZĄDZENIU ROZPORZĄDZENIU MINISTRA KLIMATU z dnia 23 grudnia 2019 r.w sprawie rodzajów odpadów ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.”

odbiór odpadów z firm
odbiór odpadów z firm

4 najważniejsze elementy związane z odbiorem odpadów

Podczas przekazywania odpadów należy zwrócić uwagę na:

  • wpis transportującego i odbierającego do BDO w zleconym zakresie,
  • czy odbierający posiada aktualną decyzję środowiskową na odbiór odpadów,
  • w przypadku odpadów niebezpiecznych: jak wygląda dalsze zagospodarowanie odpadów (odpowiedzialność wytwórcy kończy się dopiero w momencie zagospodarowania odpadu a nie przekazania)
  • potwierdzenie karty przekazania odpadu w systemie BDO przez transportującego i odbierającego

Zamów darmową wycenę dla Twojej firmy

Dlaczego warto zamówić odbiór odpadów w lokalnej firmie?

Koszty odbioru odpadów są coraz wyższe. Odbiór przez lokalną firmę wiąże się z niższymi kosztami transportu, lepszą, stałą współpracą oraz możliwością weryfikacji, czy firma działa zgodnie z prawem. Ponadto przekazywanie odpadów lokalnej firmie wpisuje się w zasadę bliskości, zdefiniowaną w Ustawie o odpadach, która mówi, że odpady powinny być przekazywane do możliwie najbliższego, uprawnionego odbiorcy. Zamówienie odbioru odpadów w lokalnej firmie wpływa też na niższy ślad węglowy w działalności firmy.

odbiór odpadów z firm
FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące odbioru odpadów z firm

 Nie. Firma, która jest końcowym odbiorcą, wpisanym w trzeciej rubryce karty przekazania odpad umusi mieć pozwolenie na odbiór odpadów, w którym wymieniony jest kod odbieranego odpadu. Numer pozwolenia jest wpisany w BDO, jednak pełną treść dokumentu musi przedstawić odbierający.

Nie. Decyzje na transport wygasły wraz z uruchomieniem bazy BDO. Obecnie wystarczy sam wpis do BDO jako „transportujący”.

Kartę przekazania odpadu wystawia zawsze przekazujący odpad. Najczęściej jest to wytwórca odpadu.

W przypadku, gdy przekazujący odpady nie zna wagi, deklaruje w BDO jedynie szacunkową ilość. Odbierający, po zważeniu odrzuca kartę, wpisując w uwagach prawidłową wagę. Wówczas przekazujący dokonuje korekty wagi w systemie, zgodnie z prawidłową ilością.