Informacja dotycząca wywozu odpadów w okresie 28-31.05.2024

Ekologiczny transport towarów

Odpady zmieszane przypadające na Środę 29.05. będą odbierane we Wtorek 28.05.

Odpady zmieszane przypadające na Czwartek 30.05. będą odbierane we Środę 29.05.

Odpady zmieszane przypadające na Piątek 31.05. będą odbierane w Poniedziałek 3.06.

 

Odpady segregowane (papier) przypadające na Środę 29.05. pozostają bez zmian.

Odpady segregowane (plastik/metal) przypadające na Czwartek 30.05. będą odbierane w Poniedziałek 3.06.

Odpady segregowane (szkło) przypadające na Czwartek 30.05. będą odbierane w Poniedziałek 3.06.